Charger / 充电器
DLXC5V1A
DLXC5V2.4A-2USB
1
推荐产品
深圳市鼎立讯电子有限公司
地址:深圳市宝安区洲石路723号强荣东工业区E1栋,D1栋三楼
电话:0755-27291086
传真:0755-27291096
邮箱:zengxiaoli123@126.com
手机:13088848020 曾小姐
Copyright © 2019. 深圳市鼎立讯电子有限公司.All Rights Reserved. 粤ICP备09067725号
联系我们
地址:深圳市宝安区洲石路723号强荣东工业区E1栋,D1栋三楼
电话:0755-27291086
传真:0755-27291096
邮箱:zengxiaoli123@126.com
手机:13088848020 曾小姐

扫一扫 更多精彩
Copyright © 2019. 深圳市鼎立讯电子有限公司.All Rights Reserved. 粤ICP备09067725号